nycander
Foto: Mattias Håkansson

Adressuppgifter hittar du under Kontakt.

Svante Nycander

En ny bok

The History of Liberalism

The History of Western Liberalism
”… en lysande bok…”

”The History of Western Liberalism”  (411 sidor) är titeln på min senaste bok. Det är en översättning av ”Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet”, som kom ut på SNS Förlag 2009 och i en andra upplaga 2013 på Studentlitteratur.

Den engelska upplagan ges ut i en skriftserie från Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala.  Den kan beställas från Uppsala universitetsbibliotek på webbsidan www.ub.se/actashop eller per epost acta@ub.uu.se Priset är 260 kr. Hela boken kan laddas ner från Webbsidan.
Peter Mayors har gjort översättningen.

I boken skildras hur de liberala idéerna växte fram alltifrån renässansen och den tidiga upplysningen. Jag analyserar deras bakgrund i påtagliga samhällsproblem och politiska motsättningar. Stort utrymme ägnas åt skillnader mellan europeisk och amerikansk liberalism. Ett kapitel ägnas helt åt liberalismen i de nordiska länderna.

I en recension för Btj (Bibliotekstjänst,) skrev Lennart Berntson om bokens andra upplaga:

Nycander har skrivit en lysande bok, som kan mäta sig med de bästa internationella framställningarna om liberalismen. Den är originell, djuplodande i ordets bästa mening och demonstrerar en suverän överblick. Som gammal tidningsman kan Nycander dessutom skriva inte bara fängslande utan framför allt en klar, precis och lättförståelig prosa. I denna andra upplaga har författaren bearbetat och koncentrerat texten för att den ska bli mer lättläst. (BTJ-häfte 8, 2014.)

 

 

 

 

Makten över åsikterna

Makten över åsikterna: DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson. Utgiven i september 2014.

sist in först ut

Sist in först ut. LAS och den svenska modellen.
SNS Förlag, 91 sidor. Utkom i februari 2010.

makten
Första uppl 2002,
andra uppl 2008

 

 

 

 Senast uppdaterad 2016-08-12

 

© Copyright 2003 - svante.nycander@telia.com