Mina senaste böcker är:
 

The History of Liberalism

Nycander, Svante: The History of Western Liberalism. 2016. 411p. (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 0346-7538 ; 196)
9789155495695

sist in först ut

 

   

Sist in först ut. LAS och
den svenska modellen.

SNS Förlag. 91 sidor.
Utkom i februari 2010.

 

Turordningsregeln i LAS är det största hindret för ett nytt Saltsjöbadsavtal och ett hot mot det kollektiva systemet på arbetsmarknaden. Lagen ersatte 1974 anställningsskydd genom kollektivavtal, som LO ännu 1971 ville ha kvar.

Omdömen om boken:

Arbetsmarknadsminister Jens Otto Littorin i Byggvärlden och Lag&Avtal: "Min husgud är Svante Nycander. Läs hans bok 'Sist in först ut'. Jag håller helt med honom."

Christer Blomgren för Bibliotekstjänst:
"Den allmänpolitiskt intresserade får på 80 lättlästa sidor en introduktion till några av de mest betydelsefulla frågorna och aktörerna på den politiska arenan under främst 1900-talets andra hälft. Det är lysande politisk essäistik helt enkelt."

Upsala nya tidning i ledare:
"Fördelen med Nycanders lösning är uppenbar: LAS upphör att vara en stridsfråga och de politiska lösningarna spelar inte längre någon roll. Vinnare blir alla de som varit fast bakom den svenska arbetsrättens galler..."

PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet:
"- - - Nu senaste visar Svante Nycander i sin ytterst läsvärda skrift Sist in först ut att bilden av LAS som stöttepelare i folkhemmet utgör rena historieförfalskningen."

Peter Wolodarski i Dagens Nyheter:
"[Nycander] visar övertygande vilka osunda konsekvenser som 1970-talets arbetsrätt fått på arbetsmarknaden."

 

    liberalismen
   

Liberalismens idéhistoria.
Frihet och modernitet

SNS Förlag. 510 sidor.
Utkom i november 2009.

Under upplysningstiden var liberalismen en upprorsideologi som legitimerade revolutionerna i England 1688, i Amerika 1776 och i Frankrike 1789. Efter Napoleonkrigen var liberalismen snarare en medlande kraft mellan revolution och reaktion, en rörelse för reformer och politisk stabilitet, en försoningsideologi.

I boken ägnas särskilda kapitel åt Benjamin Constant, Immanuel Kant, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill och John Rawls. Andra handlar om liberalismen i England, Amerika, Frankrike, Tyskland respektive Norden, medan övriga behandlar särskilda teman, som idén om den begränsade staten, laissez faire-liberalismen, socialliberalismens filosofi, mänskliga rättigheter och kritiken mot liberalismen.

Utgiven 2009 på SNS Förlag, 508 s.

Ur recensioner:

Olle Wästberg, Frisinnad Tidskrift:
"Boken är ett storverk och märkligt nog det första djuplodande svenska verket om liberalismen med alla dess förgreningar. Nycanders bok är så långt från en stridsskrift man kan komma. Han undviker egna mer långtgående ställningstaganden utan ger just en djup historisk redogörelse."  

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning:
"Storverk om liberalismen... en befrielse att läsa Nycanders nyutkomna Liberalismens idéhistoria."

Lennart Berntson i Svenska Dagbladet 15/12 2010:
”Nycanders bok […] är det utan jämförelse mest kunniga, översiktliga och inträngande arbetet om de liberala idétraditionerna som skrivits på svenska.  - - - Styrkan i Nycanders arbete är bredden och översikten, men framställningen bärs också upp av tankens klarhet och språkets skärpa. Särskilt imponerande är den insiktsfulla och löpande jämförelsen mellan amerikansk och kontinentaleuropeisk liberalism.” Se www.svd.se – Kultur&Nöje – Under strecket.

Lennart Berntson har även skrivit för Bibliotekstjänst: ”Nycander har presterat ett mästerverk. - - - Boken kan med fördel läsas både som en översiktlig introduktion och för fördjupade studier.”

 

 

   
   

 

Från Värdeteori till välfärdsteori
Nationalekonomin vid Stockholms högskola/Stockholms universitet 1904-2004

Gustav Cassel blev professor i nationalekonomi Vid Stockhoms högskola 1904. Boken berättar om hans och efterföljarnas insatser och om nationalekonomiska institutionens utveckling fram till nutid. Jonas Agell, Eskil Wadensjö och Hans Wijkander har medverkat. Utgiven 2005 på SNS Förlag, 223 s.

Utgiven 2005 på SNS Förlag, 223s.  

Utdrag ur recension i Ekonomisk Debatt

 

    makten
   

Makten över arbetsmarknaden
Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal

 

Boken skildrar förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: strider om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den solidariska lönepolitiken, sjuttiotalets nya arbetsrätt, den statliga inkomstpolitiken, statens agerande som arbetsgivare, jämställdhetslagen och mycket annat. 

Utgiven 2002 på SNS Förlag, 462 s. Andra upplagan 2008.

Några utdrag ur recensionerna:

Nils Elvander i Ekonomisk Debatt:

”Nycanders bok är faktiskt det första stora helhetsgreppet på arbetsmarknadsrelationernas trekropparsdynamik i ett långt historiskt perspektiv.”

”… en rik utdelning i form av ett antal väl underbyggda omvärderingar av den bild av makten över arbetsmarknaden som givits av tongivande arbetsmarknadshistoriska forskare.”

”Svante Nycander har skrivit en stor bok som kommer att betraktas som ett standardverk. Den bör ha sin givna plats på kurslistorna i flera samhällsvetenskapliga ämnen och i arbetsrätt.”

Anders Isaksson i Dagens Nyheter:

”… Nycanders raka, logiska, analytiska, koncentrerade och effektiva framställning…”

”… en imponerande prestation, i sin lärdom och i sin överblick det överlägset mest insiktsfulla som skrivits om både relationerna mellan parterna och om politikernas roll i spelet på arbetsmarknaden.”

Anders Sandgren i Lag&Avtal:

”Stilistiskt är boken lysande och han förmår förena faktabeskrivningar med intressanta reflektioner på ett sätt som är få förunnat.”

”… denna utomordentligt intressanta och tankeväckande bok. Läs den!

Mario Matteoini i Arbetaren:

”’Makten över arbetsmarknaden’ borde ingå i den fackliga utbildningen inte minst för att den är en utomordentlig –jo faktiskt – klasskampsskildring.”

Makten över arbetsmarknaden (91-7150-8554-6) Pris 259:- inkl. moms.Boken kan beställas från SNS Förlag, Box 5629, 114 86 Stockholm. Telefon 08-507 025 25. Epost  order@sns.se  Hemsida www.sns.se

 

   
   

Kriget mot fackföreningarna
En studie av den amerikanska modellen

 

Åren 1877 – 1903 ingrep militär i 500 arbetskonflikter i USA. En konservativ domarkår gick i spetsen för en antifacklig repression utan motsvarighet i Europa. Den amerikanska fackföreningsrörelsens historia är full av dramatik, med höjdpunkter under trettiotalets New Deal och åttiotalets nyliberalism under Ronald Reagan. Olikheterna mellan Europa och USA i fråga om arbetsmarknaden, och därmed också i politiken, förklaras främst av skilda rättsliga traditioner.

Utgiven 1998 på SNS Förlag, 164 s.

 

Så här skrev recensenterna:

Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal:

”Läsaren tas med på en färd som ibland är så spännande att boken är svår att lägga ifrån sig. Skräckskildringar varvas med eftersinnande analyser. Med detta skrivsätt kan Nycander fånga intresset även hos den som tror att amerikansk kollektiv arbetsmarknad inte är intressant för oss.”

Sture Ring i Flamman:

”Jag blev imponerad. Boken känns objektiv och är mycket intressant och lärorik. Den bör studeras av fackföreningsfolk…”

Göran Greider i Dagens Nyheter:

”En äkta upprördhet inför förhållandena i USA lyser igenom i Nycanders torra men exakta prosa. - - - Störst nytta skulle Svante Nycanders utmärkta men oamerikanska bok göra i amerikansk översättning.”

Ronnie Eklund i Juridisk Tidskrift:

”Svante Nycanders bok om kriget mot de amerikanska fackföreningarna är en läsupplevelse. Han har gjort en prestation genom att på så få sidor fånga så mycket, även om detaljerna kunnat slipas något. Delvis är Nycanders bok att beskriva som en detektivroman, och det är ett positivt omdöme. Huvuddragen av jämförelsen mellan USA och Europa, särskilt Sverige, är övertygande. - - - Den som sysslar med arbetsmarknadsrelationer eller arbetslivets frågor i övrigt lämnas inte oberörd av Nycanders bok.”

Kriget mot fackföreningarna (91-7150-737-X) Pris 212:- inkl. moms. Boken kan beställas från SNS Förlag, Box 5629, 114 86 Stockholm. Telefon 08-507 025 25. Epost  order@sns.se  Hemsida www.sns.se

 

Om mina tidigare böcker, se Bibliografi.
Utöver de ovan nämnda har följande utkommit på senare år:

Kris i alkoholfrågan

Nya villkor för folkhälsa och välfärd

Författare: Sven Andréasson, Bengt Göransson, Jakob Lindberg, Svante Nycander, Gabriel Romanus och Barbro Westerholm.

Hjalmarson & Högberg, 2001, 149 s. Boken kan beställas från förlaget, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm. Fax 08-22 68 01. www.hohforlag.se  Pris 130:- inkl. moms.

Svenskarna och spriten

Alkoholpolitik 1855—1995

Sober Förlag, 1996, 304 s.

Sturla Nordlund skrev i Nordisk Alkohol Tidskrift:

”Sjelden har jeg blitt så gledelig overrasket over en bok. Et tema som i utgangspunktet kan virke nokså kjedelig for de fleste, blir av Nycander turnert med et overblikk, en detaljkunnskap, en politisk innsikt, og en språklig spenst som gjör boken till en fornöjelse å lese.”

  Svenskarna och spriten kan beställas från Sober Förlags AB, Gammelgårdsvägen 38, 105 36 Stockholm. Pris 150:- inkl. moms. Tel.08-672 60 24. Fax 08-672 60 01. Epost  sober@iogt.se  

Yttrandefrihet

DN Förlaget, 1995, 119 s.

Stig Hadenius skrev i Svenska Dagbladet:

”Jag grips av beundran och får många aha-upplevelser när jag läser Nycanders texter. De har ett engagemang och en logisk skärpa som tål eftervärldens ljus.”

Yttrandefrihet är utgången på förlaget.

 

 

 


Startsida| Översikt | Bibliografi | Senaste böcker | Aktuellt | C. V | Kontakt