Journalisten 26/2002

Etiska restriktioner mŒste gŠlla Šven oss

Vilka blir nŠsta gŒng offer fšr en dold kamera eller dold mikrofon? En anonym reporter pratar sig in i en grupp fackliga kongressombud, hŒnar ršrelsens feminister och skojar om ÓfittstimmetÓ. Efter X antal fšrsšk har han lockat nŒgra att delta i skŠmten, skamstraffet verkstŠlls pŒ bŠsta sŠndningstid.

    Den dolda kameran lŒnar sig alltfšr lŠtt till provokationer. ÓUppdrag granskningÓ kastade med sitt spš, fšrr eller senare skulle nŒgra nappa pŒ den vŠl agnade kroken, det var givet. Men vi vet ingenting om hur dessa valarbetare har upptrŠtt i verkliga situationer. Sveriges Television granskade inte personer som det fanns sŠrskild anledning att misstŠnka, som nŠr man anvŠnt dold kamera fšr att avslšja exempelvis lŠgenhetsskojare. Det enda man visste om dem Šr att de arbetar frivilligt i en valršrelse.

   ÓUppdrag granskningÓ upptrŠdde som en Œklagare som vŠljer ut vissa mŠnniskor han vill sŠtta dit i stŠllet fšr att utreda verkliga brott. Offrens egentliga skuld bestŒr i att de tillhšr en kategori som Šr illa tŒld av Œklagaren/journalisten, kanske fšr att de tillhšr ÓfelÓ ŒsiktslŠger, kanske fšr att de som politiker Šr misstŠnkta i fšrvŠg. Det som vore en urartning av rŠttssystemet Šr en urartning av journalistiken.

    I alla framtida diskussioner om hur ett fŒtal medier styr valršrelser och valutslag kommer ÓUppdrag granskningÓ i september 2002 att bli ett slagtrŠt mot journalisterna.

Svante Nycander   

F d chefredaktšr DN

 

tillbaka till arkivet