Artikel infšrd pŒ DN Debatt 5/7 2009

 

ÓMilitŠren vilseledde regeringen om ubŒtarÓ

 

De som var med minns hettan i ubŒtsdebatten 1981Ð85. Kallt krig utkŠmpades, ingen fšrutsŒg kommunismens fall. Sovjets onda avsikter ansŒgs bevisade av ubŒtshaveriet i GŒsefjŠrden 1981 och fšrsvarsmaktens bestŠmda pŒstŒenden om sovjetiskt intrŒng i HorsfjŠrden 1982. Vreden mot Sovjet vŠndes Šven mot dem som tvivlade, bland andra Olle AlsŽn pŒ DNs ledarsida och Ingemar Myhrberg och Anders Hasselbohm, som skrev pŒ DN Debatt. Det talades om ӊrerŠddning av SovjetÓ (Upsala Nya Tidning) och om ÓadvokatyrÓ och ÓdesinformationÓ (Stockholms-Tidningen). DN borde ÓrŠtt och slŠtt stoppa AlsŽnÓ (Svenska Dagbladet).

    Stšdd pŒ militŠra auktoriteter anklagade Sveriges regering tre gŒnger Sovjetunionen respektive Ryssland fšr avsiktliga ubŒtsintrŒng: fšrst efter GŒsefjŠrden (felnavigering som huvudorsak pŒstods vara utesluten), sedan efter HorsfjŠrden och till sist 1994 efter tjogtals ljudindikationer under ett antal Œr.

    Bit fšr bit har bevisningen smulats sšnder. Av 42 rapporterade sannolika krŠnkningar kunde alla utom en avfšras sedan man 1994 upptŠckt att ljuden kunnat orsakas av minkar. Enligt UbŒtskommissionen 1995 Šr det inte styrkt att nŒgon sovjetisk ubŒt befann sig i HorsfjŠrden 1982. UbŒtsutredningen 2001 ansŒg det mšjligt att fŠrden in i GŒsefjŠrden 1981 berodde pŒ felnavigering. Dess huvudsekreterare, ambassadšr Mathias Mossberg, slŒr in sista spiken i sin nya bok I mšrka vatten Ð hur svenska folket fšrdes bakom ljuset i ubŒtsfrŒgan (Leopard). UbŒtsutredningen kompromissade med militŠra chefer, medan Mossbergs framstŠllning Šr ofšrblommerad och fogar in hŠndelserna i ett stort sammanhang, som gšr det lŠtt att se mšnstret.

    I boken ges mŒnga belŠgg fšr att militŠrerna medvetet vilseledde lekmŠnnen i UbŒtsskyddskommissionen och regeringen. Det skedde genom att iakttagelser som kunde tyda pŒ NatoubŒtar hšlls hemliga eller bortfšrklarades.

    Fšrsvarsledningen upplyste inte om att Sovjet intensivt hade spanat šster om Bornholm med flyg och fartyg efter den fšrsvunna ubŒten 137, enligt FRA. Det var dŠr ubŒten borde ha befunnit sig.  Informationen tydde pŒ felnavigering.

    NŠra Utš jagade marinen 1980 en ubŒt, som enligt kŠnnemŠrken och uteslutningsmetoden kunde antas vara vŠsttysk. …B pekade i stŠllet pŒ Warszawapakten med argumentet att man siktat flera sovjetiska ubŒtsbŠrgningsfartyg och registrerat škad signaltrafik. Men vad FRA hade rapporterat gŠllde en švning i ubŒtsbŠrgning i Pommerska bukten.

    En erfaren kustbevakare observerade i bšrjan av 1982 en frŠmmande ubŒt under fem minuter nŠra Utš. Efter fšrhšr skrevs en rapport, dŠr det heter att ubŒten var mycket (understruket i rapporten) lik en vŠsttysk ubŒt av viss typ. Chefen fšr šrlogsbasen skrev i rapporten att en vŠsttysk ubŒt sannolikt vistats i svenskt vatten. ÓDenna rapport fšrsŒgs med kvalificerad hemligstŠmpel (70 Œr). Den delgavs tre personer och hšrdes aldrig mera avÓ, skriver Mossberg.

     Ett fšremŒl pŒ vŠg sšderut utlšste en minsprŠngning vid MŠlsten i sšdra skŠrgŒrden i oktober 1982. Strax dŠrpŒ fanns en vŠxande gulgršn flŠck pŒ vattenytan. Det kunde vara en nšdsignal, riktad till en satellit, av ett slag som vŠstubŒtar men inte šstubŒtar anvŠnde. MilitŠren tog prov pŒ vattenytan och bilder frŒn en helikopter, men bŒda delarna har fšrsvunnit, ingen analys har redovisats. I šverbefŠlhavarens krigsdagbok saknas vissa sidor frŒn den natt dŒ en skadad ubŒt kan ha passerat ut frŒn skŠrgŒrden under eldfšrbud.  

    MilitŠrerna fšrmŒdde UbŒtsskyddskommissionen att skriva att Óingen observation har erhŒllitsÓ som tydde pŒ intrŒng av nŒgon NatoubŒt. Detta var inte sant, observationer fanns. Man tvekade inte att anklaga Sovjet efter svagare indikationer. Det Šr kanske inte bevisat att NatoubŒtar ršrde sig i svenska vatten, men det fanns uppgifter som politikerna hade ovillkorlig rŠtt att fŒ del av, innan de satte Sveriges heder och internationella trovŠrdighet pŒ spel.   

     Under 80-talet var jag ansvarig fšr DNs ledarsida och DN Debatt. Jag hšrde till ubŒtstvivlarna utan att misstŠnka den militŠra sakkunskapen fšr att vilseleda . ÓMina tvivel gŠller sŠttet att summera indicier och foga samman rader av mer eller mindre osŠkra iakttagelser till helhetsbilder.Ó

    Det som blivit kŠnt genom Uppdrag granskning 2007 och Mossbergs bok fanns inte i min fšrestŠllningsvŠrld, jag misstŠnkte inte Šmbetsbrott. Att hšga militŠrer medvetet undanhšll bevisning av stor vikt fŒr marken att gunga under fštterna. Det var inte litet de stŠllde till med. Sverige gjorde bort sig, vŒr utrikespolitik var inte lŠngre att lita pŒ. UbŒtstvivlaren Lennart Bodstršm fšrsattes i en ohŒllbar situation som utrikesminister. Att delar av det politiska etablissemanget gjort sig immuna mot sanningen Ð sŒdant Šr gift i samhŠllskroppen. Allt material, Šven det som militŠra chefer lyckats dšlja fšr tidigare utredningar, borde šppnas fšr historisk forskning. 

Svante Nycander  

tillbaka till aktuellt