DN Kultur 3/1. DN-kampanj? Kraven på tvångslagstiftning gällde narkomaner.
(Genmäle till Jonas Gardell)
 
Drev Dagens Nyheter en regelrätt kampanj för hårdare tag mot homosexuella under aidsdebatten i mitten av 1980-talet?  Det hävdar Jonas Gardell. Tidningen gjorde allt ”för att piska upp en hatstämning mot den smittspridande bögen, för att förmå myndigheter och politiker att genomdriva den tvångslagstiftning som tidningen vill ha”.  (DN 13/12 2012.)
Jag var chef för ledarredaktionen då och skrev mycket om aids. Det är sant att jag argumenterade för ökat tvång, men det gällde explicit sprutnarkomaner, där smittspridningen då var alarmerande. Jag ville att LVM, lagen om vård av missbrukare, skulle kunna tillämpas vid hälsofara även för andra än missbrukaren själv och hans eller hennes närstående. Jag ansåg också att HIV-smittade prostituerade måste kunna tas från gatan. I Stockholm fanns tio kända sådana kvinnor som dessutom var heroinister.  
I början av 1930-talet skrev min far, som var psykiater, en bok mot att homosexualitet var straffbelagt. Sedan barndomen är jag vaccinerad mot tanken att diskriminera homosexuella.
I november 1985 fördes aids in under smittskyddslagen. Jag trodde inte att lagen var effektiv mot aids och stödde läkarkrav på anonyma aidstester. Huvudlinjen måste vara saklig upplysning och frivillighet. Några citat ur ledare: ”Det stora flertalet människor vill inte medvetet utsätta andra för risken att få en dödlig sjukdom, och de behöver inte tvingas.” (29/ 5 1985.) ”De [läkarna] känner sig nu pålagda en uppgift som är främmande för deras behandlingsarbete och som innebär konflikter.” (1/12 1985.) ”Det finns en omvittnad, förståelig motvilja i synnerhet bland homosexuella mot att hamna i register över smittade eller riskpersoner. [---] Har vi i det läget råd att försvaga integriteten?” (22/8 1986). ”Det breda folkliga försvaret mot aids måste föras på de enskilda människornas villkor. Det måste bygga bygga på vars och ens personliga omtanke och försiktighet, oavsett sexuell läggning.” (10/1 1986.) ”Lusa inte ner smittskyddslagen med tvång och integritetskränkningar, som skrämmer bort homosexuella och andra från sjukvården!” (31/8 1986.)
Om något i DN var en ”regelrätt kampanj” så var temat i den motsatsen till vad Gardell påstår. Den enda artikel han valt att citera gick tydligen i annan riktning. Den känner jag inte till, men olycksfall kan inträffa även på en ledarsida.

Svante Nycander

tillbaka till arkiv