21/8 2001; Hans Tingmalm; DN Familj; Personligt

 

Hans Tingmalm (tillsammans med Bengt Braun, Christina Jutterström och Arne Ruth)

 

Dagens Nyheters förre verkställande direktör Hans Tingmalm, Strängnäs, har avlidit efter en tids sjukdom 66 år gammal.

  Hans närmaste är hustrun Gun och döttrarna Kajsa och Lisa med familjer.

  Hans Tingmalm växte upp i Södertälje. Efter utbildning vid Grafiska institutet i Stockholm anställdes han i Grafiska arbetsgivareförbundet 1959 och kom till Dagens Nyheters AB 1965 med ansvar för personalfrågor inom den tekniska avdelningen. Som personaldirektör från 1971 var han nära berörd av den turbulens som uppstod när en stor yrkesgrupp med stolta traditioner och stark sammanhållning hotades mer eller mindre av utplåning genom en teknisk revolution. DN tvingades som det största och rikaste företaget i branschen ta de hårdaste stötarna. Tingmalm visade fasthet och skicklighet i de fackliga relationerna, vilket var en stor merit för uppdraget som vice verkställande direktör i DN-koncernen från 1982 med uppdraget att vara ekonomisk och administrativ chef för tidningen Dagens Nyheter.

   För DN som företag var relationerna till grafikerna under lång tid det största problemet, en orsak till sviktande lönsamhet och intern frustration över missade chanser. Problemet kulminerade ungefär när Tingmalm blev tidningens ekonomiske chef. Med sin saklighet och integritet bidrog han till att samarbetsklimatet förbättrades under åttiotalet.

   Av tradition rådde ett dualistiskt förhållande i DN mellan den redaktionella och den ekonomiska ledningen. Tidningens direktör sågs av många på redaktionen som en motpart, som man inte borde ha ett alltför nära samröre med. Med Hans Tingmalm förändrades samarbetet. Chefredaktörernas regelbundna sammanträden utvigades med Tingmalm, gruppen  konstituerade sig som tidningsledningen. Det var en följd av det förtroende och den respekt Tingmalm hade tilllvunnit sig. Förändringen var delvis inspirerad av Bo Strömstedts och Åke Ahrsjös nära samarbete i Expressen. För alla inblandade var den en stor fördel.

  Tingmalm var den drivande kraften i den omorganisering av DN som föranleddes av Mariebergs bolagisering 1986. Andra hälften av åttiotalet var en tid av annonsdriven expansion, och som verkställande direktör hävdade han starkt tidningens intresse i kapacitets- och resursfrågor inom koncernen. Efter åren som verkställande direktör i DN blev han 1991 direktör i Marieberg fram till sin pensionering. Han var en mångårig aktiv styrelseledamot i Tidningarnas arbetsgivareförening och i Tidningsutgivareföreningen. Efter DN-tiden, då han var bosatt i Strängnäs, tillhörde han styrelsen för Eskilstuna-Kuriren.

  Personligen var han ödmjuk och prestigefri, samtidigt rakryggad. I samarbetet med honom rådde en fin, öppen atmosfär, som gjorde det lätt att bli överens och nå resultat. Han hade en stark känsla för det publicistiska. I vårt nära samarbete med Hans Tingmalm uppskattade vi mycket hans värme och generositet.