DN Debatt 20/1 05

ÓGranskningen havererade innan den inlettsÓ

 

Johan Hirschfeldts fšrsta tanke som ordfšrande fšr den nya granskningskommissionen var att ta kontakt med riksdagens konstitutionsutskott (KU). NŠr han fick frŒgan om kommissionen ska syna stats- och utrikesministrarnas roll sade han: ÓJag vill inte svara pŒ den frŒgan i dag. Vi ska pŒ ett tidigt stadium ta kontakt med KU fšr att diskutera grŠnsdragningarna.Ó (DNs nŠtupplaga 13/1).

    I mina šgon har granskningen havererat innan den inletts. Kommissionen Šr inte oberoende. Det hjŠlper det inte att Hirschfeldt senare, i SVT:s Agenda, sŠger att samrŒdet med KU betingas av Óen praktisk kontaktytaÓ. Hans idŽ frŒn bšrjan var man skulle prata sig samman om uppdragets avgrŠnsning.

    En del riksdagsmŠn menar att endast KU har rŠtt att granska regeringsmedlemmars fšgderi. Utskottets vice ordfšrande tycker att det blir ett problem om kommissionen och KU kommer fram till motsatta bedšmningar. ÓVi mŒste bestŠmma vem som gšr vad.Ó En liknande tanke mŒste Hirschfeldt ha haft nŠr han ville diskutera grŠnsdragningarna.

    Men problemet finns inte. Det Šr sant att endast KU och riksdagen utšvar en konstitutionell, rŠttslig kontroll šver regeringsmakten. Det betyder att ingen Œklagare eller annan myndighet kan utreda hur regeringsmedlemmar fšrvaltar sina Šmbeten. Men regeringen Šr naturligtvis ofšrhindrad att sjŠlv ge en kommission i uppdrag att pršva dess eget fšgderi. RŠtten att be opartiska, ansedda personer att granska ens handlingar Šr en del av den naturliga rŠtten till sjŠlvfšrsvar. Det kan vara det enda sŠttet att bli effektivt rentvŒdd efter en storm av offentlig kritik. Att bli friad av KU Šr inte att bli rentvŒdd. KU Šr inte oberoende. 

    Hirschfeldts samrŒd med utskottet Šr meningslšst om det inte kan pŒverka kommissionens arbete. €ven samrŒd om ÓpraktiskaÓ ting fŒr konsekvenser fšr resultatet. Vilken form Šr pŒverkan tŠnkt att ha? Ska utskottet fatta ett beslut, eller vill Hirschfeldt hŠmta vŠgledning frŒn samtal underhand med nŒgra (troligen inbšrdes oeniga) utskottsledamšter? Kanske blir det en kompromiss. Eller sŒ lyssnar sig Hirschfeldt fram till en medelvŠg.

    Det borde sitta i ryggmŠrgen pŒ en oberoende granskare att han sjŠlvstŠndigt tolkar sitt uppdrag och inte som fšrsta ŒtgŠrd frŒgar andra vad han kan och bšr granska. Vi har sett ett nytt prov pŒ den slappa svenska fšrvaltningskulturen.

Svante Nycander