27/8 02; Lagercrantz och DN; Svenska Dagbladet; Ideologier

 

Lagercrantz och DN

 

Olof Lagercrantz, Sven-Erik Larsson och Sten Hedman blev Dagens Nyheters chefredaktörer 1960, när Herbert Tingsten avgick. Det innebar betydande förändringar framför allt på ledarsidan, som leddes av Larsson. Evelyn Sokolowski påstår (SvD 19/8) att skiftet i ledningen, på grund av Olof Lagercrantz, medförde ”en omkastning vår största tidnings politiska kurs, som nu blev ett hån inte bara mot kommunistdiktaturernas miljontals offer utan också mot de demokratiska värden som DN tidigare gjort sig till talesman för”.

    Såvitt jag kan minnas har ingen före Sokolowski påstått något som kommer i närheten av denna absurda anklagelse, än mindre har någon framfört belägg. Sant är emellertid att fientliga schablonbilder av vad DN och Lagercrantz stod för under åren efter Tingstens avgång har spritts av många. Upprinnelsen fanns i opinionens klyvning under Vietnamkriget; då liksom i dag ansågs en med hetta framförd kritik mot USA vittna om tvivel på de västerländska demokratiska värdena.   

    Svenska Dagbladets publicering av Sokolovskis inlägg innebär förtal av inte bara Lagercrantz utan av alla som medverkade till Dagens Nyheters politiska kurs efter 1960.