ÓS fšrstŒr inte orsakerna till krisenÓ

DN Debatt 29/12 2010

 

NŒgot halvŒr fšre valet sŒg det ljust ut fšr vŠnsterblocket. DŠrfšr handlar en stor del av Socialdemokraternas eftervalsdebatt om brister och misstag i den politik partiet fšrde fram i valršrelsen. Mona Sahlin ges en stor del av skulden. Analysen av valresultatet styrs av vars och ens politiska sympatier. Felet var att partiet lade sig fšr nŠra alliansen. Det var ett misstag att samarbeta med vŠnsterpartiet.  

 

Men man fšrbiser allt det som partiet under de gŒnga fyra Œren inte hade kunnat gšra nŒgot Œt:

 

Flertalet mŠnniskor tar stŠllning fšr eller emot regeringen. NŠr valet nŠrmade sig hade minnet av misslyckade statsrŒdsutnŠmningar 2006 bleknat, och det var allmŠnt kŠnt att Sverige hade klarat finans- och industrikrisen nŠstan bŠst i Europa. Moderaterna vann ršster pŒ jobbskatteavdraget, som gynnar arbetande framfšr bidragstagare. De stod emot trycket frŒn finans- och arbetsgivarvŠrlden i frŒga om vŠrnskatten, arbetsrŠtten och bonusflšdet till direktšrer. Alliansen hšll ihop. En sŒdan borgerlighet hade Socialdemokratin aldrig mštt.

 

Fackfšreningarna inom LO har pŒ tio Œr minskat sitt medlemsantal med en fjŠrdedel, och allt tyder pŒ att engagemanget bland dem som Šr kvar har minskat. Partiets bas i folkršrelserna Šr brŠcklig. Ungdomsfšrbundets medlemsantal har fallit med kanske 90 procent sedan 1960-talet.

 

Valet gav Œtta partier plats i riksdagen, mot endast fem nŠr Socialdemokraterna brukade fŒ inemot hŠften av ršsterna. SmŒpartier fŒr stšrre uppmŠrksamhet i medierna Šn som motsvarar deras vŠljarandel. Hur mŒnga ršster Sverigedemokraterna tagit frŒn det stšrsta partiet de tvŒ senaste valen Šr svŒrbedšmt, men mandatfšrdelningen i riksdagen Šr talande. S har tappat 32 mandat, SD har vunnit 20. Hur skulle Mona Sahlin ha kunnat fšrebygga nynationalismens genombrott?

 

Om vŠljarna varit missnšjda med alliansen hade vŠnstern trots allt kunnat vinna valet.

Men Socialdemokratin Šr mer sŒrbar Šn fšrr, mer beroende av gynnsamma omvŠrldsfaktorer. 

 

Att driva politik Šr nŒgot helt annat i opposition Šn i regeringsstŠllning. Socialdemokraternas reformpolitik under Tage Erlander hade inte kunnat fšras av ett oppositionsparti, dess inverkan pŒ skattetrycket hade dŒ hamnat mycket mer i centrum fšr diskussionen. Regeringen bestŠmmer agendan, oppositionen tvingas stŠndigt pŒ nytt anpassa sina fšrslag till den verklighet motstŒndarna formar.

 

De borgerliga levde med detta dilemma i 44 Œr, och vad de framfšr allt lŠrde sig var att hantera sin besvikelse efter valnederlag. Folkpartiet tappade tjugo mandat i riksdagsvalet 1958, men ingen krŠvde partiledarens avgŒng. Den givne eftertrŠdaren Sven WedŽn sade: Nu behšver vi Bertil Ohlin mer Šn nŒgonsin! Man trŠtte inte offentligt. Efter ett par Œr var partiet Œter pŒ banan, med en ung generation liberala fšrnyare och debattšrer i startgroparna.  

 

Ett oppositionsparti gšr stšrst nytta om det lŠgger det mesta av sin kraft pŒ att opponera. En pŒpasslig, frejdig kritik och god insikt om motsidans svaga punkter Šr receptet fšr framgŒng.

 

Socialdemokratins mest šdesdigra misstag skedde fšre Mona Sahlins tid, sŠrskilt under 1970- och 80-talen. Partiprogrammet 1975, som vŠl sammanfattade partiets hŒllning dŒ, var en vŠgvisare ut i den politiska šknen. Men partiet Šr Šnnu inte moget fšr en klarsynt diskussion om politiken under Olof Palme, dŠrfšr Šr man omedveten om vissa djupa orsaker till den egna tillbakagŒngen.

 

Debatten efter valet har liten relevans fšr Socialdemokratins framtid. Valberedningen lŠr ha svŒrt att hitta en lika rutinerad, klartŠnkt och debattskicklig ledare som Mona Sahlin. Partiets chans ligger inte i nŒgot omvŠlvande och visionŠrt, vad som krŠvs Šr kalla nerver, sammanhŒllning och undvikande av misstag i vŠntan pŒ att motstŒndarna tappar greppet eller splittras pŒ grund av smŒpartiernas behov att profilera sig och Moderaternas švermod.

 

Underskatta inte oppositionens soft power. IdŽn att bli statsbŠrande Šr odemokratisk liksom ambitionen att ha hegemoni. Staten bŠrs upp av regeringspartierna och oppositionen tillsammans.

 

Svante Nycander   

 

tillbaka till arkivet